تجربه های هنری نوجوانان اروپا در نمایشگاه بزرگ تالین

تجربه های هنری نوجوانان اروپا در نمایشگاه بزرگ تالین
اندازه متن Aa Aa

نمایشگاه بزرگی به نام “تجربه” در شهر تالین استونی میزبان آثار هنری بیش از هشتصد نوجوان چهارده تا نوزده ساله است.

این هنرمندان جوان، شهر تالین را به عرصه نمایش آثار خود تبدیل کرده اند. هدف این نمایشگاه، باروری استعدادها در زمینه هنر معاصر و ترکیب آن با آموزش در این زمینه است.

شهر تالین استونی امسال به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا انتخاب شده است. این نمایشگاه تا 26 خرداد دایر خواهد بود.