خبر فوری

خبر فوری

تعدادی از قتل عام شدگان در بوسنی به خاک سپرده شدند

در حال خواندن:

تعدادی از قتل عام شدگان در بوسنی به خاک سپرده شدند

تعدادی از قتل عام شدگان در بوسنی به خاک سپرده شدند
اندازه متن Aa Aa

گورستان شهر “زوورنیک” در غرب بوسنی و هرزگوین روز چهارشنبه شاهد مراسم به خاکسپاری باقیماندۀ اجساد هفت تن از کسانی بود که در این شهر قتل عام شدند. بیش از 1500 نفر در فاصلۀ سالهای 1992 تا 1995 در این شهر توسط سربازان صرب ارتش سابق بوسنی و هرزه گوین کشته شده اند. از این تعداد هنوز اجساد 580 نفر پیدا نشده است.
  
یکی از اهالی این شهر که باقیماندۀ جسد برادر 22 ساله اش پس از شانزده سال یافت شده است، راتکو ملادیچ را آمر این قتل عام می داند:” شاید ملادیچ شخصا این افراد را نکشته باشد اما سربازان و رژیم او این همه آدم بی گناه را قتل عام کرده اند. آنها زندگی جوانان زیادی را گرفتند.”
  
زن جوان دیگری که برای به خاک سپردن باقیماندۀ جسد مادرش به این گورستان آمده است، می گوید:“همۀ ما خواهیم مرد، اگر مادرم به مرگ طبیعی مرده بود میتوانستم طور دیگری فکر کنمف اما او به قتل رسیده است. نمی توان از سرنوشت فرار کرد. مدتهای زیادی به دنبال جسد مادرم بودیم. بدون او سالها زندگی کرده ایم. این زندگی آسان نبود.”
  
راتکو ملادیچ که به جنایت علیه بشریت متهم شده است در حال حاضر در زندانی وابسته به دادگاه لاهه به سر می برد. قتل عام بیش از 8370 نفر در سربرنیتسا یکی از اتهامات اوست. وی روز بیست و ششم مه در بلگراد دستگیر و سپس به زندان لاهه اعزام شد.
 
در فاصلۀ سالهای جنگ در بوسنی و هرزه گوین، بیش از 260 هزار نفر اعم از نظامی و غیرنظامی، از همۀ طرف های درگیر در این جنگ جان خود را از دست دادند که بیش از 30 درصد از این افراد زنان و کودکان بودند. گفته می شود 17000 کودک قربانی این جنگ شده اند.