خبر فوری

خبر فوری

مصری ها جمعه سر کار رفتند

 Comments
در حال خواندن:

مصری ها جمعه سر کار رفتند

مصری ها جمعه سر کار رفتند
اندازه متن Aa Aa

مصری ها از اواخرسال گذشته کمتر جمعه ای را بدون برگزاری نماز جمعه در میدان تحریر یا بدون تجمع در آن پشت سر گذاشته اند و کمتر جمعه ای بوده است که نامی انقلابی بر آن ننهاده باشند؛ جمعه شهدا، جمعه خشم و از این دست.

جمعه در اکثر کشورهای مسلمان، روز تعطیلی و استراحت است. در حرکتی نو اما، جمعی از فعالان از طریق شبکه اجتاعی فیسبوک و با حمایت وزارت فناوری اطلاعات، جمعه این هفته را “جمعه کار” نام گذاردند تا برای ساختن مصری نو و بهتر، تلاش شود.

آنهایی که در حرکت نو این جمعه شرکت کردند داوطلبانه سر کارهایشان حاضر شدند.

یک متخصص فناوری اطلاعاتی درباره “جمعه کار” مصر گفت: “پیام این حرکت کار است و ترک کردن یا ترک نکردن میدان تحریر نیست. پیام آن نتیجه گرفتن درست از انقلابی است که به ثمر رساندیم.”

یکی از این جمعه ها 22 بهمن بود که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از قدرت خلع شد.

حال پس از انقلاب، مصری ها درصددند تا در کم کردن میزان 11 درصدی بیکاری و مبارزه با تورم 12 درصدی خود، کمر همت بندند.