خبر فوری

خبر فوری

وام 150 میلیون یورویی برای کشاورزان قاره سبز

 Comments
در حال خواندن:

وام 150 میلیون یورویی برای کشاورزان قاره سبز

وام 150 میلیون یورویی برای کشاورزان قاره سبز
اندازه متن Aa Aa

کمیسیون اروپا روز سه شنبه پیشنهاد کمک 150 میلیون یورویی به کشاورزانی داد که در ماجرای شیوع باکتری ای کولای ضرر و زیان کرده اند.

بسیاری از صیفی کاران اروپا خصوصا در اسپانیا بدلیل شیوع باکتری ای کولای در دو هفته اخیر زیانهای زیادی را متحمل شده اند. رییس کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا از کمک به کشاورزان می گوید.

“ما پیشنهاد 150 میلیون یورو کمک مالی را داه ایم. البته در اینباره تخمین های احتمالی را نیز در نظر می گیریم. امیدوارم که مقامات آلمانی هر چه زودتر منبع اصلی این آلودگیها را اعلام کنند. چرا که در غیبت این امر کسب مجدد اعتماد مصرف کنندگان بسیار دشوار خواهد بود.”

اخبار ناشی از مرگبار بودن باکتری ای کولای که در صیفی جاتی مثل خیار یافت می شود باعث شده تا فروش این محصول تا 20 درصد کاهش پیدا کند.