خبر فوری

خبر فوری

یونان در اضطراب رای نمایندگان پارلمان

 Comments
در حال خواندن:

یونان در اضطراب رای نمایندگان پارلمان

یونان در اضطراب رای نمایندگان پارلمان
اندازه متن Aa Aa

پنج هزارمامور پلیس در خیابانهای آتن و تظاهرات معترضان خشمگین در حالی که نمایندگان پارلمان یونان درحال بررسی طرح ریاضت اقتصادی اند. لحظاتی حساس برای نمایندگان یکی ازتاریخی ترین کشورهای دنیا.
 
کارشناسان اقتصادی اتحادیه اروپا می گویند، راه حل دیگری در مقابل پارلمان یونان جزء تصویب و حمایت از این طرح وجود ندارد. آن‌ها معتقدند که مخالفان چپگرا و رهبران اتحادیه کارگری طرح جایگزینی برای رهایی بحران اقتصادی یونان ندارند و در نهایت پارلمان یونان مجبور خواهد شد این طرح را تصویب کنند.
 
نمایندگان پارلمان در حالی طرح ریاضت اقتصادی را بررسی می کنند که صدای فریاد مخالفان این طرح از خیابانهای آتن به گوش می رسد. از سوی دیگر آنها به خوبی آگاهاند که تصویب و اراده به اجرای این طرح، یکی از شروط صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا برای تداوم کمک‌های اقتصادی به کشورشان می‌باشد.
 
در صورت تصویب این طرح، اتحادیه اروپا قادر خواهد بود تا وامی به ارزش دوازده میلیارد یورو به یونان اعطا کند.