خبر فوری

خبر فوری

ناراضیان مراکش اصلاح قانون اساسی را ناکافی می دانند

 Comments
در حال خواندن:

ناراضیان مراکش اصلاح قانون اساسی را ناکافی می دانند

ناراضیان مراکش اصلاح قانون اساسی را ناکافی می دانند
اندازه متن Aa Aa

هزاران نفر از شهروندان مراکش روز یکشنبه در پایتخت و دیگر شهرهای این کشور دست به تظاهرات زدند و اصلاحات قانون اساسی را ناکافی دانستند.

تنها دو روز پس از همه پرسی اصلاح قانون اساسی که به ابتکار محمد ششم پادشاه این کشور صورت گرفت، منتقدان او و طرفداران برقراری دموکراسی در مراکش، می گویند هدف او از اصلاح قانون اساسی، منافع فردی و حفظ قدرت است. آنها خواستار یک رژیم سلطنتی مشروطه هستند که در آن، قدرت کاملا در دست پارلمان باشد؛ حکومتی بر پایه عدالت و برابری، همراه با آزادی و عاری از هر گونه فساد مالی، و می گویند اصلاحات مورد نظر پادشاه، چنین نتیجه ای دربرنخواهد داشت.

از سوی دیگرطرفداران رژیم و وفاداران به پادشاه با تجمع در خیابانها، ناراضیان را نماینده واقعی شهروندان مراکش نمی دانند. اشاره آنها به نتایج همه پرسی جمعه گذشته در این کشور است که حمایت 98 درصدی از اصلاحات قانون اساسی مورد نظر محمد ششم را در پی داشت.