خبر فوری

خبر فوری

نبرد زودهنگام وزرای کابینۀ برلوسکونی بر سر قدرت

 Comments
در حال خواندن:

نبرد زودهنگام وزرای کابینۀ برلوسکونی بر سر قدرت

نبرد زودهنگام وزرای کابینۀ برلوسکونی بر سر قدرت
اندازه متن Aa Aa

هنوز دو سال تا پایان کار کابینه سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا باقی مانده اما جنگ بر سر قدرت از هم اکنون در بین وزرای کابینه آغاز شده است.

روز پنجشنبه تعدادی از وزرای کابینه دولت ایتالیا برای ارائه برنامۀ ریاضت اقتصادی و چشم انداز بودجه تا سال 2014 نشستی برگزار کردند.

همزمان با سخنان وزیر کشور ایتالیا در باره نحوه تنظیم بودجه سه سال آینده و چگونگی مواجهه ایتالیا با بحران در منطقه یورو، سه تن از وزرای حاضر در این نشست در حالیکه ناخواسته نجوایشان از میکروفن پخش می شد وی را احمق نامیدند و اعلام کردند که هرگز دنباله رو برنامه های پیشنهادی او نخواهند بود.

با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی، دولت ایتالیا تصمیم گرفته 40 میلیارد یورو از هزینه‌های خود بکاهد. رهبران کشورهای اروپایی تا کنون کمک های مالی برای خروج از بحران به سه کشور یونان، ایرلند و پرتغال پرداخت کرده اند و به نظر

می رسد بعد از اسپانیا نوبت بحران بدهی های مالی در ایتالیا باشد.