خبر فوری

خبر فوری

استفاده از تلفنهای همراه در اروپا ارزانتر میشود

 Comments
در حال خواندن:

استفاده از تلفنهای همراه در اروپا ارزانتر میشود

استفاده از تلفنهای همراه در اروپا ارزانتر میشود
اندازه متن Aa Aa

فصل تابستان و سفر در نیمکره شمالی فرا رسیده است، اما اغلب مردم جرئت استفاده از تلفنهای همراهشان را ندارند زیرا هزینه استفاده از آن در دیگر کشورها بسیار بالاست.

“خیلی مواظبم. چند ثانیه و تمام می کنم”

“وقتی به یک کشور خارجی میروم، یک “سیم کارت” میخرم و با آن تنها برای فرستادن پیامهای تلفنی ام استفاده می کنم که خیلی ارزانتر است”.

اتحادیه اروپا، اما، هفته گذشته رای داد که شرکتهای تلفن در اروپا نخواهند توانست از مشتری برای گرفتن شماره ، بیش از 35 سنت و برای دریافت تماس، بیشتر از 11 سنت طلب کنند.

روز چهارشنبه، معاون کمیسیون اروپا در مورد مسائل دیجیتالی گفت مشتری خواهد توانست فقط برای استفاده از تلفن همراه در دیگر کشورهای اروپایی، شرکت مورد نظر خود را انتخاب کند.

“مشتری می تواند با شرکت تلفن دیگری برای استفاده ازتلفن همراه در خارج از کشور قرارداد ببندد، و شماره تلفنش بطور اتوماتیک و بدون احتیاج به “سیم کارت” به کشور جدید منتقل می شود.”

اما این امر تنها از سال 2014 عملی خواهد شد. در این میان، بهای تلفنهای همراه از یک کشور خارجی اروپایی هم به این صوزت سیر نزولی طی خواهد کرد:

سال 2011 سی و پنج سنت برای هر دقیقه

سال 2012 سی و دو سنت برای هر دقیقه

سال 2013 بیست و هشت سنت برای هر دقیقه و

سال 2014 بیست و چهار سنت برای هر دقیقه

با وجود این، سازمان حمایت از مصرف کننده در بلژیک امیدوار است کمیسیون اروپا از اینهم فراتر برود.

“گام مثبتی است، اما هدف برابر کردن قیمت تماس تلفن های همراه در داخل کشور های اروپایی با تماسهای مشابه در سراسر اروپاست…و باید بگویم در مورد آن چندان خوشبین نیستم.”