خبر فوری

خبر فوری

منشی خصوصی سه پاپ، متهم اصلی کودک آزاری

 Comments
در حال خواندن:

منشی خصوصی سه پاپ، متهم اصلی کودک آزاری

منشی خصوصی سه پاپ، متهم اصلی کودک آزاری
اندازه متن Aa Aa

کلیسای کاتولیک ایرلند متهم است که از گزارش موارد آزار جنسی کوکان توسط کشیشان به پلیس این کشور کوتاهی کرده است.

گزارش دولتی ایرلند که روز چهارشنبه منتشر شد، کلیسای این کشور را متهم می کند که از دهه 90 میلادی بر سوء استفاده جنسی کشیشان از کودکان را سرپوش نهاده و برخلاف قوانین حمایت از کم سالان، تا دو سال پیش (2009) از ارجاع و گزارش موارد سوء استفاده جنسی به مسئولان مربوطه کوتاهی کرده است.

اسقف جان مگی منشی خصوصی سه پاپ پیشین، یکی از اصلی ترین متهمان گزارش است که کلیسا استعفایش را ماه مارس امسال بخاطر کوتاهی در محافظت از کودکان پذیرفت.

مسولیت اسقف نشین “کلوین” نیز بر عهده آقای مگی بوده است.

آلن شتر، وزیر دادگستری ایرلند دراین خصوص گفت:“گزارش، مسولیت اولیه را متوجه (“کلوین” ناحیه “کنتی کورک”) می داند. گزارش همچنین تصریح می کند فردی که مسئولیت تحقیق و بررسی شکایات از کشیشان در خصوص آزار جنسی کودکان به او محول شده بود با روند و چهارچوب قید شده در دستورالعمل موافقت نکرد؛ خصوصا با گزارش موارد آزار جنسی به مسئولان غیرنظامی.”

این گزارش دولتی شامل موارد اتهام به 19 کشیشی است که از ژانویه سال 1996 تا فوریه سال 2009 مرتکب آزار جنسی کودکان شده اند.