معترضان مصری، خواهان محاکمۀ علنی حسنی مبارک

 نظرها
معترضان مصری، خواهان محاکمۀ علنی حسنی مبارک
اندازه متن Aa Aa

روز جمعه بار دیگر هزاران نفر از مردم مصر در شهرهای گوناگون علیه دولت موقت این کشور تظاهرات کردند. بسیاری از معترضان مصری در شهرهای قاهره، اسکندریه و سوئز خواستار محاکمۀ علنی حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین کشور خود شدند.

قرار است در میانۀ ماه مرداد، حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر و پسرانش در دادگاه محاکمه شوند. از جمله اتهام های مطرح شده علیه آنها کشتار معترضان در جریان ناآرامی ها و شورش های بهمن ماه سال گذشته است.