خبر فوری

خبر فوری

پوشاک تصفیه کننده آلاینده های هوا به بازار می آید

در حال خواندن:

پوشاک تصفیه کننده آلاینده های هوا به بازار می آید

پوشاک تصفیه کننده آلاینده های هوا به بازار می آید
اندازه متن Aa Aa

موضوع آلودگی هوا و مبارزه با آن از معضلات انسان امروز است و فناوری برتر در این زمینه نقش مهمی دارد.

ابتکار دانشمندان بریتانیایی اختراع لباسی است که به از بین بردن آلودگی هوا کمک می کند.

در کالج مد لندن در لباس هایی که به نظر می رسد برای نمایش مد آماده شده اند با کمک فناوری مولکولی یک اتفاق جالب علمی رخ می دهد.

در ژیفون زیرین لباسهای آماده شده، لایه ای وجود دارد که با مهار کردن انرژی خورشید مولکول های آلاینده معلق در هوا را تجزیه می کند.

پروفسور تونی رایان در دانشگاه شفیلد بریتانیا از مدافعان و سازندگان این فناوری می گوید: “با تابش اشعه ای از نور خورشید الکترون ها تحریک شده و با اکسیژن ترکیب می شوند. دو اتم اکسیژن موجود در یک مولکول هوا از هم جدا شده و به صورت رادیکال آزاد در هوا به دنبال جذب اتم دیگری برا ی جفت شدن می گردند و ترکیب حاصل پروکساید خواهد بود که بقیه فرایند زدودن آلاینده ها را انجام خواهد داد.”

این فناوری جدید نیست و تا کنون در صنایع رنگسازی و شیشه های ساختمانی به کار رفته ولی تا به حال در صنعت پوشاک بکار نرفته بود.

پروفسور تونی رایان اضافه می کند: “اگر فرض کنیم در لندن 10 میلیون نفر هستند و اگر هر نفر تنها یک گرم از آلاینده ها را تصفیه کند ، روزانه در کل ده تن اکسید نیتریک در لندن از بین خواهد رفت.”

مطالب بیشتر از فن آوری روز