خبر فوری

خبر فوری

خیز دولت ایتالیا برای سختگیری اقتصادی بیشتر

 Comments
در حال خواندن:

خیز دولت ایتالیا برای سختگیری اقتصادی بیشتر

خیز دولت ایتالیا برای سختگیری اقتصادی بیشتر
اندازه متن Aa Aa

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، روز چهارشنبه از تصویب تدابیر ریاضت اقتصادی جدید خبر داد. بر این اساس جلسه هیات دولت برای بررسی اقدامات جدید اقتصادی تا هفته آینده برگزار می شود.

این تدابیر، که به گفته آقای برلوسکونی تا روز 27 مرداد تصویب خواهد شد، تحت فشار بانک مرکزی اروپا اتخاذ می شود. این بانک قرار است به شرط اجرای برنامه های سختگیرانه تر اقصادی، بخشی از بدهی های ایتالیا را خریداری کند.

نخست وزیر ایتالیا هنوز جزییات این برنامه را که مورد اعتراض اتحادیه های کارگری قرار گرفته است اعلام نکرده، اما رسانه های این کشور افزایش قیمت خدمات عمومی، نظیر برق، گاز و حمل و نقل شهری را بخشی از این برنامه می دانند.