خبر فوری

خبر فوری

قتل عام یک خانوادۀ شش نفری در جزیرۀ جرسی

 Comments
در حال خواندن:

قتل عام یک خانوادۀ شش نفری در جزیرۀ جرسی

قتل عام یک خانوادۀ شش نفری در جزیرۀ جرسی
اندازه متن Aa Aa

شش نفر از جمله دو زن و دو کودک در خانه ای در جزیرۀ جرسی واقع در کانال مانش به ضرب چاقو به قتل رسیدند. هنوز مشخص نیست این افراد چرا و توسط چه کسانی به کشته شده اند. پلیس سرگرم تحقیق از شاهدان برای یافتن سرنخ هایی از قاتل یا قاتلین است.

پنج نفر از این افراد که همگی عضو یک خانواده هستند در محل جنایت و نفر ششم که یکی از دو کودک این خانواده بوده در بیمارستان جان خود را از دست داده است.