خبر فوری

خبر فوری

شب زنده داری طرابلسی ها با وجود بمباران شهر

 Comments
در حال خواندن:

شب زنده داری طرابلسی ها با وجود بمباران شهر

شب زنده داری طرابلسی ها با وجود بمباران شهر
اندازه متن Aa Aa

هر چند سخنگوی مخالفان می گوید که نیروهای تحت امرش در روزهای آینده به طرابلس، پایتخت لیبی حمله می کنند اما شهروندان طرابلس، دستکم آنطور که تلویزیون دولتی لیبی نشان می دهد به زندگی عادی خود مشغولند و خیابانهای طرابلس در ماه رمضان هم چنان مملو از جمعیت است.

“یکی از شهروندان می گوید که توجهی به هواپیماههای ناتو ندارد و کما قی السابق زندگی بر همان نظم و ترتیب است. دیگری با تاکید نظرات هم شهریش بمباران مداوم ناتو را بی اثر می داند.

وی بر این باور است که طرابلسی ها هیچ ترسی از بمبها ندارند، بیرون می آیند، خرید می کنند و شب و روز هم برایشان معنی ندارد.”

کمی دورتر از این آرامش پایتخت در چند ده کیلومتری طرابلس مخالفان در تدارک حمله ای گسترده اند.