خبر فوری

خبر فوری

تصرف یک شبکۀ تلویزیونی توسط دانشجویان معترض در آتن

 Comments
در حال خواندن:

تصرف یک شبکۀ تلویزیونی توسط دانشجویان معترض در آتن

تصرف یک شبکۀ تلویزیونی توسط دانشجویان معترض در آتن
اندازه متن Aa Aa

یک گروه از دانشجویان معترض به سیاست های اقتصادی دولت در یونان، یک شبکۀ تلویزیونی را به مدت چندین ساعت به تصرف خود در آوردند. این دانشجویان معترض به هنگام پخش اخبار از شبکۀ دولتی یونان وارد استودیوی خبر شده و موجب مختل شدن پخش برنامه های این شبکۀ تلویزیونی شدند.

همزمان، روز یکشنبه، تظاهرات گسترده ای در شهر آتن، پایتخت یونان برگزار شد که تا پاسی از شب نیز ادامه داشت. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان که در مقابل پارلمان این کشور تجمع کرده بودند از گاز اشک آور استفاده کرد. بیش از 2000 نفر در این تظاهرات و در اعتراض به آغاز دومین سال از برنامه های ریاضتی دولت یونان شرکت داشتند. قرار است روز دوشنبه، پنجم شهریور تظاهرات دیگری در آتن برگزار شود.

دولت یونان به منظور کاهش کسری بودجه و بنا به خواست اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی پول و در مقابل دریافت وام از این دو نهاد، موظف به کاهش هزینه های دولتی به منظور کاستن از بدهی های خارجی و همچنین رفع کسری بودجۀ خود است.

قرار است درماه اکتبر، یک وام 8 میلیارد یورویی مجددا به یونان از سوی اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی پول داده شود. دولت یونان در مقابل این وام و برای کاهش هزینه های خود اقدام به کاهش حقوق بازنشستگی و افزایش مالیات بر اموال غیرمنقول کرده است.

بر اساس این برنامۀ ریاضت اقتصادی، بسیاری از مشاغل دولتی حذف شده و بودجۀ بخش های دولتی نیز کاهش یافته است. در مقابل، دولت یونان برای تامین بودجۀ خود اقدام به افزایش مالیات ها کرده که همین امر طی ماههای گذشته تظاهرات متعدد و اعتراض های گسترده ای را به دنبال داشته است.

یونان در حال حاضر بیش از 500 میلیارد یورو بدهی خارجی دارد.