خبر فوری

خبر فوری

تعدیل نیرو دریک شرکت صنایع دفاعی و هوافضا

 Comments
در حال خواندن:

تعدیل نیرو دریک شرکت صنایع دفاعی و هوافضا

تعدیل نیرو دریک شرکت صنایع دفاعی و هوافضا
اندازه متن Aa Aa

شرکت صنایع دفاعی و هوافضا، بی آ ای ، حدود سه هزار کارمند خود را در بریتانیا اخراج می کند.

این شرکت چند ملیتی که مقرش در بریتانیاست، دلیل این اخراجها را کاهش بودجه دفاعی آمریکا و کشورهای اروپایی اعلام کرده است.

شرکت بی آ ای در سالهای گذشته هم چندین هزار کارمند را اخراج کرده بود.