خبر فوری

خبر فوری

دانمارک بر محصولات غذایی پرچربی مالیات بست

در حال خواندن:

دانمارک بر محصولات غذایی پرچربی مالیات بست

دانمارک بر محصولات غذایی پرچربی مالیات بست
اندازه متن Aa Aa

دانمارک بر محصولات غذایی پرچربی مالیات بست. مسئولان دانمارک امیدوارند اضافه شدن قیمت محصولات پرچربی از طریق بستن مالیات بیشتر، مردم را از مصرف بیشتر غذاهای پرچربی منصرف کند.