خبر فوری

خبر فوری

دولتها به کمک بانک بلژیکی آمدند

 Comments
در حال خواندن:

دولتها به کمک بانک بلژیکی آمدند

دولتها به کمک بانک بلژیکی آمدند
اندازه متن Aa Aa

هیئت مدیره بانک فرانسوی بلژیکی دکسیا با ملی شدن بخشی از این بانک موافقت کرد.

اعضای هیئت مدیره این بانک بحران زده پس از چهارده ساعت مذاکره روز دوشنبه موافقت کردند که بخش بلژیکی این بانک به مالکیت دولتی دربیاید.

دیدیه ریندر، وزیر دارایی بلژیک می گوید: «ما به بانک دکسیا پیشنهاد خرید تمام سهام بخش بلژیکی را ارائه کردیم و هیئت مدیره این بانک با پیشنهاد ما موافقت کرد.»

دولت بلژیک باید چهار میلیارد یورو برای خرید بخش بلژیکی بانک بپردازد. چهار میلیون مشتری این بخش حدود هشتاد میلیارد یورو سپرده در این بانک دارند.

ایو لترم، نخست وزیر بلژیک می گوید: «باری بر دوش مالیات دهندگان بلژیکی نیست، چرا که ما ریسک کار را مدیریت کرده ایم و هزینه ها متناسب هستند. »

دولتهای بلژیک و فرانسه همچنین توافق کردند که تا سقف نود میلیارد یورو از قرضهای این بانک را در ده سال آینده تضمین کنند. قسمت عمده این تضمین بر عهده بلژیک و فرانسه است و لولزامبورگ هم سه درصد این تضمینها را پرداخت خواهد کرد.

دولت بلژیک از نظر نسبت استقراض به تولید ناخالص داخلی بعد از یونان و ایتالیا بدترین شرایط را در کشورهای حوزه یورو دارد.

بانک دکسیا اولین قربانی بحران دو ساله منطقه یورو است که سرانجام دولتها را مجبور کرد به کمک آن بیایند.