خبر فوری

خبر فوری

وزیر دفاع بریتانیا استعفا داد

 Comments
در حال خواندن:

وزیر دفاع بریتانیا استعفا داد

وزیر دفاع بریتانیا استعفا داد
اندازه متن Aa Aa

لیام فاکس، وزیر دفاع بریتانیا استعفا داد.
 
این استعفا به دلیل رسوایی ناشی از رابطه او با آدام وریتی بازرگان بخش امور دفاعی عنوان شده است.
 
ادعا شده که این بازرگان بدون آنکه سمتی رسمی داشته باشد در 18 سفر خارجی همراه او بوده است.
 
آقای فاکس در استعفا نامه خود اظهار داشته که به اشتباه منافع شخصی خود را با فعالیت شغلیش درآمیخته است.