خبر فوری

خبر فوری

حل بحران مالی اروپا تنها از طریق عمل ممکن است

 Comments
در حال خواندن:

حل بحران مالی اروپا تنها از طریق عمل ممکن است

حل بحران مالی اروپا تنها از طریق عمل ممکن است
اندازه متن Aa Aa

یکی از اعضای برجسته هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا، یورگن استارک، گفته است که اروپا برای بهبود اوضاع اقتصادیش باید بیش از این ادغام شده و زیر یک مدیریت قرار گیرد.

“این وضع نمی تواند ادامه پیدا کند که همه ساله تعداد زیادی از کشورهای منطقه یورو با کسری بودجه و دیونی مواجه باشند که در حال انفجار است. این باری خواهد بود بر شانه نسلهای آینده و آینده اقتصاد. به همین خاطر چاره ای جز کاهش دیون دولتی وجود ندارد.”

آقای استارک افزود که آنچه رهبران منطقه یورو انجام داده اند، کافی نیست:

“تقویت سرمایه بانکها کافی نیست. اقدامات بسیاری باید انجام شود. در درجه اول باید به بازار نشان دهیم که از اعتبار کافی برخورداریم. باید نشان دهیم که آماده ایم تا مسئله کسری بودجه را حل کنیم. انتشار اعلامیه کافی نیست…باید وارد عمل شویم”.

این نظریه کارشناس ارشد بانک مرکزی اروپاست که بزودی سمتش را در بانک ترک خواهد کرد. تصمیمات مربوط به چگونگی حل بحران مالی اروپا، اما، در کنفرانس سران اتحادیه اروپا در روز یکشنبه در بروکسل اتخاذ خواهد شد.