خبر فوری

خبر فوری

نظر نمایندگان پارلمان اروپا درمورد کنفرانس سران

در حال خواندن:

نظر نمایندگان پارلمان اروپا درمورد کنفرانس سران

نظر نمایندگان پارلمان اروپا درمورد کنفرانس سران
اندازه متن Aa Aa

چند روز به آغاز کنفرانس سران منطقه یورو نمانده وهفتصد و سی و شش نماینده پارلمان اروپا با نگرانی در تلاش مطرح کردن نظرات مردمشان در مورد راه خروج از بحران مالی کنونی هستند.

مارتین شولتز، از حزب سوسیالیست دموکرات می گوید:

“ما با تعویق تصمیماتمان، بیش از حد تردید نشان دادیم. امیدوارم کنفرانس سران، سرانجام با تجدید نظر در مورد دیون یونان و اقدامات قاطع، ثبات را {به بازار}بازگرداند”.

رهبر حزب مردم اروپا که با دویست و شصت و چهار نماینده عمده ترین حزب پارلمان است، از نیاز به همبستگی می گوید:

“تصمیمات این کنفرانس باید در جهت آرام کردن بازار باشد زیرا ما از خارج ضربه می بینیم. مقدار دیون ما در اروپا کمتر از قروض آمریکاست، اما ما در مورد نحوه رسیدگی به آن متحد نیستیم.”

اتحاد لیبرال دموکرات که سومین حزب عمده پارلمان است، خواهان یک مدیریت قوی اقتصادی در اتحادیه اروپاست.

“نیاز ما به ایجاد یک اتحاد مالی و اقتصادی در اروپاست. یک بازار اجباری در اروپا تک است زیرا یورو بدون مالیات و اتحاد اقتصادی ممکن نیست”.

گروه هفده نفره نمایندگان چپ گرا در پارلمان، نسبت به نتیجه کنفرانس سران بدبین و محتاطند.

“انتظارات ما اندک است چون مسائل مورد گفتگو همواره همان است. البته فکر می کنم در این کنفرانس موضوع تقویت سرمایه بانکها هم مطرح خواهد شد”.

رهبران کشورهای منطقه یورو ممکن است در کنفرانس روز یکشنبه برای حل مسئله یونان به نتایج تازه ای برسند، و نیز سرمایه بانکها را تا حدی تقویت کنند که بتواند آغازی بر نجات منطقه یورو باشد.