خبر فوری

خبر فوری

پیروزی اسلام گرایان تونس و برخی نگرانی‌ها از آن

در حال خواندن:

پیروزی اسلام گرایان تونس و برخی نگرانی‌ها از آن

پیروزی اسلام گرایان تونس و برخی نگرانی‌ها از آن
اندازه متن Aa Aa

حزب اسلام گرای «النهضه» با بیشترین آراء، در انتخابات مجلس مؤسسان تونس ۹۰ کرسی از ۲۱۷ کرسی این مجلس را به دست آورد. حزب چپگرای میانه روی موسوم به «کنگره برای جمهوری» به رهبری منصف مرزوقی نیز توانست ۳۰ کرسی مجلس مؤسسان را کسب کند. حزب سوسیال-دموکرات «التکتل» نیز توانست در این انتخابات ۲۱ کرسی را از آن خود کند.

راشد غنوشی، رهبر حزب النهضه پس از نخستین انتخابات آزاد تونس بعد از تغییر حکومت در این کشور دربارۀ پیروزی حزبش گفت: «امروز روز پیروزی و افتخار است. روزی است که تونسی‌ها همه با هم، بدون استثنا و یکصدا سخن گفتند تا اهداف انقلاب خود را به تحقق برسانند.»

قدرت گرفتن اسلام گرایان همراه راشد غنوشی، نه ماه پس از سرنگونی زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری پیشین تونس با نگرانی گروه‌های لیبرال این کشور همراه بوده است. این گروه ها از افتادن کشورشان در مسیر اسلام گرایی نگران اند. هر چند تاکنون نشانه‌ای از ایجاد محدودیت برای آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی در تونس از سوی اسلام گرایان وجود نداشته است.