خبر فوری

خبر فوری

رای دادگاه داوری استرالیا در قضیه تعطیلی موقت کوانتس

 Comments
در حال خواندن:

رای دادگاه داوری استرالیا در قضیه تعطیلی موقت کوانتس

رای دادگاه داوری استرالیا در قضیه تعطیلی موقت کوانتس
اندازه متن Aa Aa

یک دادگاه داوری در استرالیا روز یکشنبه رای خود را در قضیه اعتصاب کارکنان و تعطیلی موقت شرکت هوایی کوانتس اعلام کرد.

شرکت کوانتس، بزرگترین خط هوایی استرالیا، روز شنبه در پی اعتصاب کارکنان خود پروازهای خود را موقتا متوقف کرده بود، اما با رای دادگاه دو طرف بیست و یک روز فرصت دارند تا به توافق مشترک برسند و در طول این مدت شرکت کوانتس موظف به از سرگیری پروازهاست و کارکنان نیز باید به سر کارهای خود بازگردند.

تعلیق فعالیت های شرکت کوانتس طی دو روز گذشته موجب لغو بیش از پانصد پرواز، سرگردانی شصت و هشت هزار مسافر و فلج شدن حمل و نقل هوایی استرالیا شده بود.

دو سندیکای اصلی کارکنان خواستار بهبود شرایط کار و افزایش حقوق هستند. در مقابل این شرکت قصد دارد حدود هزار کارمند خود را اخراج کند.