خبر فوری

خبر فوری

اولین عید لیبی پس از قذافی

 Comments
اولین عید لیبی پس از قذافی
اندازه متن Aa Aa

عید قربان نزدیک است و مسلمان در هر کجای دنیا خود را آماده می کنند تا این جشن مذهبی را برگزار کنند.

در لیبی هم همینطور، این کشور پس از چهل از دیکتاتوری سرهنگ قذافی رها شده و به تازگی جنگی سخت و نفسگیر را پست سر گذاشته است.

جنگ شهر سرت، جایی که قذافی به دنیا آمد و کشته شد، را نیمه ویرانه کرده، در این شهر دیگر پولی در جیب مردم باقی مانده که گوسفندی بخرند و قربانیش کنند.

مردم این شهر حتی به مایحتاج اولیه زندگی مانند سوخت و برق و گاز دسترسی ندارند.

در طرابلس اما شرایط کمی فرق می کند. پایتخت به اندازه سرت که آخرین پایگاه قذافی بود و وفادارانش تا آخرین لحظه در آن مقاومت کردند، ویران نشده.

گوسفندها برای قربانی شدن در شهر خرید و فروش می شوند. اگرچه همه توانایی مالی برای قربانی ندارند.