خبر فوری

خبر فوری

چشم اندازی خوش بینانه برای آینده روسیه با کار و تلاش بیشتر؟

 Comments
در حال خواندن:

چشم اندازی خوش بینانه برای آینده روسیه با کار و تلاش بیشتر؟

چشم اندازی خوش بینانه برای آینده روسیه با کار و تلاش بیشتر؟
اندازه متن Aa Aa

روسیه را به عنوان کشوری که در آن فساد مالی، کاغذبازی، بحرانهای اجتماعی و خودکشی افزایش بی سابقه ای دارد می شناسیم.

گئورگی 30 ساله مدیر یک شرکت خصوصیست و قصد ترک کشور را ندارد.

لایک شرکت او دست کم 30 کارمند دارد.

مشکل اصلی گئورگی مثل اکثر صاحبان شرکتهای خصوصی کاغذبازیهای دولتی است

از او می پرسیم مشکلات باعث نشده اند تا کارش را ترک کند.

او می گوید: هرگز، ما در دنیای ارتباط هستیم و من کارم در این رابطه است.

مردم نیز دنبال تغییر هستند هرگز این گونه نمی ماند.

شرکت من سرویسی در اختیار روسها قرار می دهد واین امکان را به مردم می دهد تا با مشکلات امروزه هم بیشتر آشنا بشوند و هم بتوانند بهتر با آن کوتاه بیایند.

الیزابتا گلینکا را نه تنها تمام فقرا و خیابانگردها در این منطقه بلکه بلاگرهای روس هم می شناسند. او در سال 2007 سازمان غیر انتفاعی کمک و عدالت را بنیان نهاد. او متخصص بیماریهای دستگاه گوارشی است و در دهه 80 میلادی به آمریکا رفت و پس از بیست سال به سرزمین مادری برگشته است.

در حال حاضر بنیاد و سازمانهای غیر انتفاعی زیادی هستند که در روسیه بار دولت را در کمک به فقراو مستمندان بدوش می کشند، خصوصا این سازمانها کمک زیادی به کودکان می کنند. هم چنین در این سازمانها تدابیری برای کمک به بزرگسالها و بی خانمانها تخصیص یافته است اما کاغذ بازیهای دولت جلوی پیشرفت کار را می گیرد.

مارینا یکی از بنینان گذاران انتشارات زرافه صورتیست انتشاراتی که کتابهایی را برای کودکان چاپ می کند. او و همکارانش می گویند که بازار کتاب کودکان از کمبود کتابهای مفید رنج می برد.

“در آغاز ما قوانین مربوط به ناشران را نمی دانستیم.

نمی دانستیم از چه طریقی باید آغاز کنیم، اما بدلیل تیراژ بالای اولین کتابهایمان متوجه شدیم که باید راهی پیدا کنیم،

حتی اگر ما جزو ناشران مشهور نباشیم اما با تمام وجود در هر کدام از کتابهایمان انرژی گذاشته ایم.

امیدواریم که کتابهایی که منتشر می کنیم باعث شوند تا مخاطبان آنها بیشتر بیاندیشند که می توان کشوری مرفه و توانمند و زیبا ساخت.

این آرزو همان چیزی است که هواداران و مخالفان دولت در پی آن هستند و حالا باید جواب آنرا در انختابات پیش رو جستجو کند.