خبر فوری

خبر فوری

بالاگرفتن احساسات نژادپرستانه در اروپا

 Comments
در حال خواندن:

بالاگرفتن احساسات نژادپرستانه در اروپا

بالاگرفتن احساسات نژادپرستانه در اروپا
اندازه متن Aa Aa

آیا اتحادیه اروپا اهمیت بالاگرفتن نژادپرستی را نادیده می گیرد؟ آلمان هنوز از شوک قتل چند خارجی توسط گروه موسوم به “نازیهای نوین” بیرون نیامده است. اینها که هستند، از کجا آمده اند و چگونه گردهم می آیند؟

سازمان تحقیقاتی “دموس” در بریتانیا بروی ده هزار نفر که با تمایلات نژادپرستانه در اینترنت حضور دارند مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده است که آنها عمدتا جوانانی هستند که از گسترش اسلام وحشت دارند.

“بسیاری از مردم از اسلام برای اشاره به سایر مسائلی که نگرانشان می کند، استفاده می کنند. در واقع، اکثریت مسلمانان اروپا صلح طلب و دموکرات منش بوده و به اینکه مسلمان و اروپایی هستند، افتخار می کنند. اینها، اما، اغلب در رسانه ها بعنوان افراطی و فناتیک تصویر میشوند.”

تقریبا در تمام کشورهای اروپایی، احزاب راست گرای افراطی نقشی موثر در عرصه سیاست بر عهده می گیرند. در فرانسه، ژان ماری لوپن، و در هلند، گیرت ویلدرز سیاستهای ضد اسلامی را ترغیب می کنند.

“این گروهها که در حاشیه قرار داشتند، گسترده تر می شوند. جای نگرانی است که احزاب سیاسی به آنها پروبال می دهند و نظرات آنها را به اجرا می گذارند.”

روانشناسان، اما، معتقدند که عامل قتل صدها جوان در نروژ، مسئول اعمالش نبوده است.