خبر فوری

خبر فوری

مشروبات الکلی آلوده در هند بیش از صد نفر را کشت

 Comments
مشروبات الکلی آلوده در هند بیش از صد نفر را کشت
اندازه متن Aa Aa

 
نوشیدن مشروبات الکلی آلوده به سم، موجب مرگ یکصد و دو تن در روستاهای جنوب کلکته در هند شد.
 
همچنین دهها نفر دیگر به خاطر نوشیدن این مشروبات، مسموم و در بیمارستان بستری شده اند. اغلب قربانیان الکل آلوده به سم در هند، کارگران و افراد فقیر بوده اند.