خبر فوری

خبر فوری

تلفات مصرف مشروب تقلبی در هند از مرز صد و شصت نفر گذشت

 Comments
در حال خواندن:

تلفات مصرف مشروب تقلبی در هند از مرز صد و شصت نفر گذشت

تلفات مصرف مشروب تقلبی در هند از مرز صد و شصت نفر گذشت
اندازه متن Aa Aa

تلفات جانی ناشی از مصرف مشروب تقلبی در هند از مرز صد و شصت نفر گذشت. به گزارش منابع خبری، مرگ این قربانیان که بی خبر از نیت شوم سازندگان این مشروب، در حال نوشیدن لیکور بودند، روستایی درایالت بنگال غربی را درغم و اندوه فرو برده و زنان بسیاری را بیوه کرده است. پیش تر تعداد قربانیان صد و دو نفر اعلام شده بود.

عده ای زیادی هم مسموم و دربیمارستان بستری شده اند. گفته می شود باند توزیع کننده ، الکل چوب یا متانول که ماده سمی و خطرناک است را بجای الکل خوراکی فروخته است.

ده نفر در ارتباط با تولید و فروش این مشروبات دستگیر شده اند و تحقیقات پلیس در این زمینه آغاز شده است.

دو سوم تجارت مشروبات الکلی در هند از راههای غیر قانونی انجام می شود و افراد سودجو با تهیه مشروبات ارزان که بعضا در آنها از مواد غیراستاندارد و خطرناک استفاده می کنند، هر سال عده زیادی را به کام مرگ می فرستند.