خبر فوری

خبر فوری

نجات کشتی ماهیگیری روسیه در دریای راس

 Comments
در حال خواندن:

نجات کشتی ماهیگیری روسیه در دریای راس

نجات کشتی ماهیگیری روسیه در دریای راس
اندازه متن Aa Aa

یک کشتی یخ شکن کرۀ جنوبی توانست در عملیات خود سرنشینان کشتی ماهیگیری روسیه موسوم به «اسپارتا» را نجات بدهد. این کشتی مأموریت خود را از بیش از یک هفته قبل آغاز کرده بود.

اسپارتا در دریای راس گرفتار صخره‌های یخی شده و متوقف شده بود. در بدنۀ کشتی ماهیگیری روسی حفره‌ای کوچک به وجود آمده و با ۳۲ سرنشین، مجبور به توقف شده بود.