خبر فوری

خبر فوری

"بخش دوم" تدابیر سختگیرانه اقتصادی ایتالیا ارایه شد

 Comments
در حال خواندن:

"بخش دوم" تدابیر سختگیرانه اقتصادی ایتالیا ارایه شد

"بخش دوم" تدابیر سختگیرانه اقتصادی ایتالیا ارایه شد
اندازه متن Aa Aa

نخست وزیر ایتالیا، روز چهارشنبه “بخش دوم” تدابیر سختگیرانه اقتصادی خود را در جمع اعضای هیات دولت ارایه کرد.

پس از این جلسه چهار ساعته، ماریو مونتی در دیدار با نمایندگان احزاب سیاسی ایتالیا اعلام کرد که هدف اصلی “بخش دوم” این برنامه، تحریک رشد اقتصادی خواهد بود و اولویت بعدی، بازیافتن اعتماد بازارهاست.

روز چهارشنبه، خزانه داری ایتالیا توانست هزینه استقراض ایتالیا برای اوراق قرضه کوتاه مدت را به نصف کاهش دهد. پرداخت وام بلندمدت و ارزان قیمت از سوی بانک مرکزی اروپا بر هزنیه استقراض ایتالیا تاثیر گذاشت.

خصوصی سازی یکی دیگر از راهکارهای ماریومونتی برای مهار بحران است. وی همچنین در نظر دارد قوانین مربوط به قراردادهای کاری را تغییر دهد که البته با خشم ایتالیایی ها مواجه شده است.