خبر فوری

خبر فوری

ممنوعیت کاربرد قفس های تنگ مرغداری در اتحادیۀ اروپا

 Comments
ممنوعیت کاربرد قفس های تنگ مرغداری در اتحادیۀ اروپا
اندازه متن Aa Aa

اتحادیۀ اروپا مقررات جدیدی را برای نگهداری مرغ‌ها وضع کرده است. براساس این مقررات استفاده از قفس‌های تنگ به شکل رایج و کنونی آن در اروپا از روز نخست سال ۲۰۱۲ ممنوع می‌شود. بریتانیا از منتقدان شرایط نگهداری مرغ ها در اروپا بود. در حال حاضر مرغداران بریتانیایی کار تخلیۀ قفس‌های کوچک گذشته را که کاربردشان در سراسر اتحادیۀ اروپا ممنوع می شود، آغاز کرده‌اند.

مقررات جدید قفس‌هایی را که هر محفظۀ آن به اندازۀ یک برگۀ «آ-چهار» برای نگهداری پنج تا شش جوجه-مرغ بود، ممنوع می‌کند. براساس مقررات جدید باید از محفظه های بزرگ تری برای نگهداری مرغ‌ها در سراسر اتحادیۀ اروپا بکار روند. با وجود این دوازده کشور اروپایی تا آغاز سال جدید میلادی آمادگی اجرای این مقررات را نخواهند داشت.