خبر فوری

خبر فوری

سرمایه گذاری در دانمارک هزینه بر شد

 Comments
در حال خواندن:

سرمایه گذاری در دانمارک هزینه بر شد

سرمایه گذاری در دانمارک هزینه بر شد
اندازه متن Aa Aa

نرخ بهره اوراق قرضه دولتی دانمارک منفی شد.

بدین ترتیب سرمایه گذاران از روز پنج شنبه نه تنها برای اوراق قرضه دولتی دانمارک سودی دریافت نمی کنند، بلکه باید پولی هم بپردازند.

بانک مرکزی دانمارک دو میلیارد و سیصد و بیست میلیون کرون دانمارک اوراق قرضه با نرخ بهره منفی فروخت.

کارشناسان معتقدند، بی اعتمادی سرمایه گذاران به یورو باعث شده که سرمایه های خود را به سمت کرون دانمارک هدایت کنند.