خبر فوری

خبر فوری

آغاز برگزاری دور سوم انتخابات پارلمانی مصر

در حال خواندن:

آغاز برگزاری دور سوم انتخابات پارلمانی مصر

آغاز برگزاری دور سوم انتخابات پارلمانی مصر
اندازه متن Aa Aa

سومین و آخرین دور انتخابات پارلمانی مصر در نه استان آن روز سه شنبه آغاز شد. در این دور انتخابات نزدیک پانزده میلیون دارندۀ شرایط شرکت در آن، دو روز برای تحویل برگه های رأی خود مهلت دارند.

در دو دور گذشتۀ انتخابات پارلمانی در هجده استان دیگر مصر، حزب «آزادی و عدالت» وابسته به جنبش «اخوان المسلمین» و حزب «النور» وابسته به سلفی های مصر بر گروه های سیاسی دیگر پیشی گرفتند. احزاب لیبرال در دو دور گذشته موفقیت چندانی نداشته اند.

انتخابات پارلمانی مصر در حالی برگزار می شود که پنج شنبۀ گذشته افراد وابسته به دادستانی مصر همراه با نیروهای امنیتی دفترهای هفده سازمان غیردولتی مصری و خارجی را در قاهره، پایتخت این کشور بازرسی و بعضی از دارایی های آنها را توقیف کردند. مسئولان مصری گفته اند این اقدام به دلیل سوءظن تأمین مالی فعالیت های سیاسی صورت گرفته است.

با وجود این اعتراض های مصریان برای کناره گیری شورای عالی نظامی این کشور از قدرت هنوز پایان نیافته است. میدان «التحریر» در ماه های اخیر بارها شاهد تجمع های اعتراضی و شعارهایی علیه شورای عالی نظامی مصر بوده است.