خبر فوری

خبر فوری

امضاء موافقت نامۀ آتش بس میان دولت میانمار و قوم کارن

 Comments
در حال خواندن:

امضاء موافقت نامۀ آتش بس میان دولت میانمار و قوم کارن

امضاء موافقت نامۀ آتش بس میان دولت میانمار و قوم کارن
اندازه متن Aa Aa

شورشیان قوم «کارن» در میانمار با دولت مرکزی موافقت نامۀ آتش بس امضاء کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه هیئتی مرکب از وزیران دولت این کشور از نایپیداو، پایتخت میانمار، توافق نامۀ آتش بس را در شهر هپاآن با «اتحادیۀ ملی کارن‌ها» به امضاء رساندند.

کارن‌ها دومین گروه جمعیتی بزرگ کشور میانمار (برمه سابق) هستند. آنها نزدیک هفت میلیون نفر از جمعیت حدوداً ۶۰ میلیون نفری میانمار را تشکیل می‌دهند.

آنها از راه کاشت سبزیجات، برنج و پنبه زندگی خود را می‌گذرانند. چهل درصد از کارن‌ها مسیحی و بقیۀ آنها بیشتر بودایی هستند.

قوم کارن از بیش از ۶۰ سال پیش برای خودمختاری با دولت مرکزی این کشور درگیر بوده است . کارن ها جنگ‌های داخلی بسیاری با دولت میانمار داشته اند.