خبر فوری

خبر فوری

بررسی وضع مالیات جدید در مجله بازرگانی

 Comments
در حال خواندن:

بررسی وضع مالیات جدید در مجله بازرگانی

بررسی وضع مالیات جدید در مجله بازرگانی
اندازه متن Aa Aa

بحث بر سر مالیات بر نقل و انتقال های مالی آغاز هفته را تحت تاثیر خود قرار داد و به نظر می رسد که اروپا را دچار تفرقه کرده است. بعضی از کشورها از جمله فرانسه می خواهند به هر قیمتی شده آن را اجرا کنند. برخی دیگر مثل بریتانیا با آن کاملا مخالفند. در این برنامه ما این موضوع را با میهمان برنامه جیمز شاگ در میان می گذاریم.

ما همچنین به سیاستهای بانک مرکزی اتحادیه اروپا در زمینه نرخ بهره نگاهی می اندازیم و به نمایشگاه دیترویت آمریکا می رویم تا ببینیم دلیل خوشحالی خودروسازان آمریکایی چیست.