خبر فوری

خبر فوری

"جمعه سیاه" برای رتبه اعتباری برخی کشورهای منطقه یورو

 Comments
در حال خواندن:

"جمعه سیاه" برای رتبه اعتباری برخی کشورهای منطقه یورو

"جمعه سیاه" برای رتبه اعتباری برخی کشورهای منطقه یورو
اندازه متن Aa Aa

در حالی که آژانس اعتبار سنجی “استاندارد اند پورز” در جمعه ای که جمعه سیاه نام گذاری شده، رتبه نه کشور منطقه پولی یورو از جمله فرانسه و اتریش را پایین آورده، تلاش احزاب چپ فرانسه برای برپایی تظاهرات در مقابل دفتر این آژانس در پاریس هم افزایش یافته است.

مطابق این رتبه گذاری، فرانسه و اتریش با از دست دادن رتبه “AAA“خود به رتبه“AA مثبت” تنزل کرده اند ولی آلمان علی رغم تنزل کمی که داشته ولی همچنان رتبه “AAA” خود را حفظ کرده است.

فرانسوا باروئن، وزیر دارایی فرانسه با کوچک شمردن این تنزل گفت” :این فاجعه نیست. مثل آن است که بگوییم دانش آموزی که مدتها نمره اش 20 بوده و به 19 تنزل کرده، فاجعه ای اتفاق افتاده، نه این رتبه بسیار خوبی است.”

این در حالی است که آژانس اعتبار سنجی “استاندارد اند پورز“، دورنمای اقتصادی فرانسه را منفی ارزیابی کرده است.

وولفگانگ شاووبل، وزیر دارای آلمان با اشاره به اینکه فرانسه در مسیر صحیحی حرکت می کند، گفت:” من فکر می کنم که ما به هم خیلی نزدیکیم و در قبال این مشکل بی تفاوت نیستیم. ما همه یک راه را می رویم. در مورد فرانسه آژانسهای اعتبار سنجی در چند روز اخیر ارزیابیهای متفاوتی داشته اند ولی با این حال فرانسه در مسیر صحیحی حرکت می کند.”

آژانس اعتبار سنجی “استاندارد اند پورز“، ایتالیا را در وضعیت وخیم تری از اسپانیا قرار داده است.

در این رتبه سنجی، ایتالیا با از دست دادن دو امتیاز از رتبه “A” به “BBB مثبت” و اسپانیا هم با از دست دادن دو امتیاز از رتبه “AA منفی” به رتبه “A” تنزل کرده است.