خبر فوری

خبر فوری

چشم پوشی مقام ارشد بانک سلطنتی اسکاتلند از پاداش نقدی هنگفت

 Comments
در حال خواندن:

چشم پوشی مقام ارشد بانک سلطنتی اسکاتلند از پاداش نقدی هنگفت

چشم پوشی مقام ارشد بانک سلطنتی اسکاتلند از پاداش نقدی هنگفت
اندازه متن Aa Aa

فیلیپ همپتون، رئیس کل «بانک سلطنتی اسکاتلند» از دریافت پاداش نزدیک یک میلیون و نیم پوندی خود صرف نظر کرد. پیش‌تر خبر تعلق گرفتن پاداشی

۹۶۳ هزار پوندی به استیون هستر، از مدیران ارشد این بانک باعث واکنش‌های انتقادی بسیاری شده بود.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا گفته بود که تصمیم گیری دربارۀ پذیرش یا رد این پاداش به عهدۀ شخص استیون هستر است.