خبر فوری

خبر فوری

اعتصاب سراسری در روز اجلاس سران اروپا در بلژیک

 Comments
در حال خواندن:

اعتصاب سراسری در روز اجلاس سران اروپا در بلژیک

اعتصاب سراسری در روز اجلاس سران اروپا در بلژیک
اندازه متن Aa Aa

در روز برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل، اعتصاب سراسری در اعتراض به طرحهای ریاضت اقتصادی دولت، زندگی در بلژیک را نیمه فلج کرده است.
 
کارخانه های اتومبیل سازی ولو و آئودی نیز تولیدات خود را متوقف کرده اند.
 
سعید بن علی، مدیر یکی از سندیکاهای آئودی می گوید: “نگرانی ما این است که این اولین طرح ریاضت اقتصادی نیست. ما شنیده ایم که آنها طرحهای دیگری هم می خواهند به اجرا بگذارند که حقوق های بازنشستگان، بیکاران و همچنین افراد مقروض را هدف قرار می دهد.”
 
تقریبا تمام شبکه های حمل و نقل ریلی، اتوبوسها، ترامواها، مدارس و حتی بسیاری از فروشگاهها هم تعطیل شده اند.
 
تعدادی از پروازها در فرودگاه بروکسل نیز لغو شده است.
 
آخرین اعتصاب سراسری در بلژیک به سال 2005 بر می گردد.