خبر فوری

خبر فوری

اعتصاب خلبانان ایرفرانس وارد سومین روز شد

 Comments
در حال خواندن:

اعتصاب خلبانان ایرفرانس وارد سومین روز شد

اعتصاب خلبانان ایرفرانس وارد سومین روز شد
اندازه متن Aa Aa

اعتصاب خلبانان، خدمه و کارکنان ایرفرانس وارد سومین روز خود شد و باعث لغو چهل درصد از پرواز‌ها به مقاصد دور و ۳۰ درصد پرواز‌ها به مقاصد نزدیک این شرکت هواپیمایی شد. خلبانان و خدمه ایرفرانس نسبت به پیش نویس قانونی اعتراض دارند که از کارکنان بخش حمل ونقل می‌خواهد تا ۴۸ ساعت قبل از آغاز اعتصابشان، به دولت اطلاع دهند.