خبر فوری

خبر فوری

پاپ بیست و دو کاردینال جدید را منصوب کرد

 Comments
در حال خواندن:

پاپ بیست و دو کاردینال جدید را منصوب کرد

پاپ بیست و دو کاردینال جدید را منصوب کرد
اندازه متن Aa Aa

پاپ بندیک شانزدهم، رهبر کاتولیک های جهان، طی مراسمی در واتیکان 22 کاردینال جدید را منصوب کرد.

او در سخنرانی خود اشاره ای به ادعاهای مربوط به فساد مالی در داخل دولت واتیکان نکرد.