خبر فوری

خبر فوری

علیرغم موافقت با وام یونان، فیچ رتبه اعتباری یونان را کاهش داد

در حال خواندن:

علیرغم موافقت با وام یونان، فیچ رتبه اعتباری یونان را کاهش داد

علیرغم موافقت با وام یونان، فیچ رتبه اعتباری یونان را کاهش داد
اندازه متن Aa Aa

قانون گذاران یونان در حال بررسی سیاستها جددیی هستند تا کشور را برای اجرای قوانین جدیدی که اتحادیه اروپا در ازای وام 130 میلیاردی از یونانیها طلبکرده است، بر آورده کنند.

این در حالیست که موسسه اعتبار سنجی فیچ بار دیگر رتبه اعتباری یونان را پایین تر از قبل اعلام کرده است. فیچ می گوید بدلیل تلنبار بدهی های یونانی ها و هم چنیین عدم بازپرداخت بموقع وامها از لحاظ تکنیکی اقتصاد یونان، اقتصاد در حال ورشکستگی برای این موسسات محسوب می شود. در اینباره تمام موسسات اعتبار سنجی هم نظرند.

اما نگرانی دیگری که وجود دارد اینست که آیا یونان بازهم نیازمند یک وام یا بسته مالی جدیدی خواهد بود؟ این مساله باعث شده تا سرمایه گذاریها با سردر گمی انجام شوند و شاخصهای عمده بازار بورس یونان بیشترین کاهش در دو روز گذشته را تجربه کرده اند.