خبر فوری

خبر فوری

کاهش درآمد لویدز در سال گذشته میلادی

 Comments
در حال خواندن:

کاهش درآمد لویدز در سال گذشته میلادی

کاهش درآمد لویدز در سال گذشته میلادی
اندازه متن Aa Aa

بانک بریتانیایی لویدز می گوید بیلان مالی سال 2011 این بانک نشان می دهد لویدز نزدیک به 4.4 میلیارد دلار از دست داده است.

قبلا کاهش درآمدهای این بانک بریتانیایی مسئولان آنرا بر آن داشته تا در سه سال گذشته بیشتر از 42 هزار فرصت شغلی در این بانک را معلق کنند.

چهل و یک درصد از سهام بانک لویدز در تصاحب دولت بریتانیا است.