خبر فوری

خبر فوری

قاضی اسپانیایی در پرونده مربوط به دوران فرانکو تبرئه شد

 Comments
در حال خواندن:

قاضی اسپانیایی در پرونده مربوط به دوران فرانکو تبرئه شد

قاضی اسپانیایی در پرونده مربوط به دوران فرانکو تبرئه شد
اندازه متن Aa Aa

دادگاه عالی اسپانیا قاضی بالتازار گارسون را در پرونده مربوط به به تحقیقاتش درباره دوران ژنرال فرانکو تبرئه کرد.

قاضی گارسون متهم شده بود که بدون توجه به قانون عفو عمومی در سال 1977 به تحقیقات خود درباره دوران حاکمیت ژنرال فرانکو، حاکم نظامی اسپانیا به مدت 36 سال، ادامه داد.

محاکمه این قاضی مشهور که در سه پرونده قضایی به عنوان متهم حضور دارد در اسپانیا جنجال برانگیز شده است.

حدود دو هفته قبل دادگاهی در اسپانیا قاضی بالتازار گارسون را در پرونده ای دیگر به دلیل «دستور ضبط غیرقانونی» مکالمه بین چند زندانی و وکلای مدافعشان مجرم شناخت و او را به مدت یازده سال از قضاوت محروم کرد.