خبر فوری

خبر فوری

محاکمه ژنرالهای کودتاچی ترکیه

 Comments
در حال خواندن:

محاکمه ژنرالهای کودتاچی ترکیه

محاکمه ژنرالهای کودتاچی ترکیه
اندازه متن Aa Aa

شعبه ۱۲ دادگاه رسیدگی به جرایم سنگین در آنکارا، پایتخت، روز چهارشنبه، شاهد محاکمه‌ای شاید کم نظیر در تاریخ ترکیه مدرن بود؛ روزی که دو ژنرال سابق ارتش می‌بایست به اتهام کودتای نظامی و برانداختن دولت در ۳۲ سال پیش، محاکمه می‌شدند.

اما دو ژنرال بازنشسته مسن یا بدلیل کهولت سن و یا غرور نظامی اشان در دادگاه حاضر نشدند. کنعان اورن، یکی از رهبران کودتا که خود را ناجی ترکیه در دهه ۸۰ میلادی می‌داند گفته بود خودکشی می‌کند اما در جلسه محاکمه حاضر نمی‌شود.

بدنبال کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ در ترکیه، حدود نیم میلیون نفر بازداشت و بسیاری شکنجه و ناپدید شدند. صد‌ها نفر دیگر در زندان‌ها مردند و ۵۰ نفر نیز اعدام شدند.

احمد ترک، نماینده پارلمان ترکیه، اهمیت این دادگاه را نه درمحاکمه ژنرال کنعان اورن و تحسین شاهین کایا، بلکه در نشان دادن چگونگی موضوع بهره برداری ارتش از آنان دانست. او می‌گوید مردم و جامعه باید این موضوع را بدانند.