خبر فوری

خبر فوری

روستایی که به واسطه "نامش" مرکز جلب جهانگردان شده است  

 Comments
روستایی که به واسطه "نامش" مرکز جلب جهانگردان شده است  
اندازه متن Aa Aa

روستای کوچک “فاکینگ” در کشور اتریش هر از چند گاه خبرساز می شود. نام غیر معمول روستا باعث جذب جهانگردان و رونق کسب و کار اهالی آن شده است.
 
اما بعضی از اهالی از این نام راضی نیستند و می خواهند آن را تغییر دهند. برخی ساکنان هم از نام قرن شانزدهمی آن با املای متفاوت استفاده می کنند. با این حال، این هفته یکبار دیگر نام روستا، به رای گذاشته می شود.

 
اهالی روستا می گویند بازدید کنندگان و جهانگردان تنها به دلیل نام آن به اینجا می آیند و تابلوهای اسامی را می دزدند. برای ما فقط یک نام است نام روستایمان است.
 شهردار منطقه محل این روستا می گوید برای اینکه مانع از دزدیدن تابلوها بشویم به هر کاری از جمله سیمان گرفتن و سیم خاردار متوسل شدیم.
یکی دیگر از اهالی می گوید توریست ها به تابلو ها آویزان می شوند. بعضی ها لباس هایشان را در می آورند. برای ما جالب است.

  آنچه مسلم است نام روستا منبع در آمد و جلب جهانگردان از سراسر دنیا به این روستا است.

 روستا ی فاکینگ در مرز آلمان اتریش در نزدیکی شهر سالزبورگ  قرار دارد  و نامش  از نام یک نجیب زاده اهل باواریا به نام فوکو گرفته شده  است. این روستا تا جنگ جهانی دوم روستایی ناشناخته باقی مانده بود.