خبر فوری

خبر فوری

بازی با مرگ کودک سه ساله چینی

 Comments
در حال خواندن:

بازی با مرگ کودک سه ساله چینی

بازی با مرگ کودک سه ساله چینی
اندازه متن Aa Aa

یک کودک سه ساله چینی، در غیاب والدین شاغلش چشم پدربزرگش را دور دید و دل به موتورسواری زد. این کودک چینی، روز دوشنبه با موتور سیکلت پلاستیکی اش از چهارراهی شلوغ در شهر «ونژو» عبور کرد و جان سالم بدر برد و در جواب اینکه آیا ترسیده بوده است یا نه؟ گفت:«نه.»