خبر فوری

خبر فوری

در جستجوی آب در شهر لودز در لهستان

در حال خواندن:

در جستجوی آب در شهر لودز در لهستان

در جستجوی آب در شهر لودز در لهستان
اندازه متن Aa Aa

هیچ رودخانۀ بزرگی از شهر لودز در لهستان عبور نمی کند. با این حال توسعۀ چشمگیر این شهر در قرن نوزدهم به خاطر آب تمیز و پاک آن بوده که برای صنعت نساجی بسیار مناسب واقع شد. در این برنامۀ “کلان شهر” به لودز سفر می کنیم.

مطالب بیشتر از کلان شهر