خبر فوری

خبر فوری

درگیری صرب ها با پلیس کوزوو برای حضور در مکانی تاریخی

 Comments
در حال خواندن:

درگیری صرب ها با پلیس کوزوو برای حضور در مکانی تاریخی

درگیری صرب ها با پلیس کوزوو برای حضور در مکانی تاریخی
اندازه متن Aa Aa

در درگیری میان پلیس کوزوو و ملی گرایان صرب نزدیک ۵۰ صرب زخمی شدند.

آن ها برای یادبود جنگی به یک منطقۀ تاریخی در شمال کوزوو رفته بودند.

پلیس سعی کرده بود ملی گرایان صرب را از محل تاریخی دور کند که مورد حملۀ آن ها واقع شد.