خبر فوری

خبر فوری

طرح برکناری رییس جمهوری رومانی در مجلس این کشور مطرح می شود

 Comments
در حال خواندن:

طرح برکناری رییس جمهوری رومانی در مجلس این کشور مطرح می شود

طرح برکناری رییس جمهوری رومانی در مجلس این کشور مطرح می شود
اندازه متن Aa Aa

احزاب ائتلافی چپگرا در دولت رومانی روز چهارشنبه برسر کناره‌گیری ترایان باسسکو، رئیس جمهوری این کشور، به توافق رسیدند و آنرا روز جمعه به رای گیری خواهند گذاشت. این احزاب رییس جمهور را متهم به زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی کرده اند.

از سوی دیگر آقای باسسکو با رد اتهامات وارده خود را یکی از مدافعان سرسخت اصلاحات در رومانی از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری اش معرفی می کند.
به اعتقاد رییس جمهوری رومانی مدرن کردن کشوری که سالها از دیکتاتوری کمونیسم رنج برده در راس امور قرار دارد.

مطابق قانون اساسی رومانی، در صورت تایید اکثریت نمایندگان پارلمان رومانی با کناره‌گیری آقای باسسکو، تا ۳۰ روز پس از برکناری رئیس جمهوری باید رفراندومی برای تعیین رییس جمهوری جدید برگزار شود.