خبر فوری

خبر فوری

برکناری پادشاه اسپانیا از ریاست افتخاری صندوق جهانی حیات وحش

 Comments
در حال خواندن:

برکناری پادشاه اسپانیا از ریاست افتخاری صندوق جهانی حیات وحش

برکناری پادشاه اسپانیا از ریاست افتخاری صندوق جهانی حیات وحش
اندازه متن Aa Aa

خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا، بخاطر شکار غیرقانونی فیل در آفریقا، از ریاست افتخاری صندوق جهانی حیات وحش، عزل شد.

انتشار تصاویر پادشاه اسپانیا در حال شکار فیل که البته به شکستگی ناحیه راست کمر او هم منجر شد، انتقادهای زیادی را برانگیخت.